Recent posts

Pull istället för Push

Idag ligger makten hos mottagaren, inte mediet. Idag handlar det om att attrahera istället för att bombardera, att locka-inte pocka. Push-metoden är inte längre en väg fram. Så hur uppnår man en pull-effekt? Läs några goda exempel från Robert Almquist, PR-rådgivare med fokus på content marketing: Kommunicera det som är viktigt för din målgrupp, inte … Read more…