Recent posts

Bring in and bring together

The combination of research – and big- data is becoming increasingly necessary to get a more complete picture of the market. We need to really understand the effects of our marketing investments. Does it push sales, or does it build our brand and if so upon which marketing efforts? By combining the most rewarding market … Read more…

Att skapa meningsfulla marknadsaktiviteter

Kombinera data från flera källor än bara research-data när du vill förstå hur hur ditt varumärke mår eller hur din kampanj har lyckats på marknaden! Lär dig av hur försäljningsdata bryts ner i minsta detalj på kort och lång sikt och dra paralleller till ditt varumärkesarbete. Läs gärna vår artikel eller få praktiska verktyg under … Read more…

Make your brand smile

How much does your brand connect to the instincive behaviour? One of the most powerful, but undervalued, ways in which advertising influences purchase is by focusing people’s attention on positive aspects of using a brand, and establishing those ideas firmly in people’s minds so that they trigger a strong instinctive response. Read the full article by … Read more…