Recent posts

Bring in and bring together

The combination of research – and big- data is becoming increasingly necessary to get a more complete picture of the market. We need to really understand the effects of our marketing investments. Does it push sales, or does it build our brand and if so upon which marketing efforts? By combining the most rewarding market … Read more…

Att skapa meningsfulla marknadsaktiviteter

Kombinera data från flera källor än bara research-data när du vill förstå hur hur ditt varumärke mår eller hur din kampanj har lyckats på marknaden! Lär dig av hur försäljningsdata bryts ner i minsta detalj på kort och lång sikt och dra paralleller till ditt varumärkesarbete. Läs gärna vår artikel eller få praktiska verktyg under … Read more…

Make your brand smile

How much does your brand connect to the instincive behaviour? One of the most powerful, but undervalued, ways in which advertising influences purchase is by focusing people’s attention on positive aspects of using a brand, and establishing those ideas firmly in people’s minds so that they trigger a strong instinctive response. Read the full article by … Read more…

Pull istället för Push

Idag ligger makten hos mottagaren, inte mediet. Idag handlar det om att attrahera istället för att bombardera, att locka-inte pocka. Push-metoden är inte längre en väg fram. Så hur uppnår man en pull-effekt? Läs några goda exempel från Robert Almquist, PR-rådgivare med fokus på content marketing: Kommunicera det som är viktigt för din målgrupp, inte … Read more…

Fast or slow decisions!

What does the Nobel price winner Kahneman have in common with marketing and brands? How instinctively are our decisions and why are some decisions fast and some slow? Read our article that takes the support of Kahneman’s conclusions on fast and slow decision making. Be inspired by how your brand can enable your customers’ instinct in faster decision makings.

30 blir 15 eller 60 sekunder

Budskapen blir både kortare och längre än den 30 sekunders regel som vi varit vana vid. Och givetvis finns inget enkelt svar utan allt beror på… Millward Brown har gjrort research kring detta och tar i denna artikel upp några viktiga tumregler. Läs artikeln här 

How brands really grow!

Dagens medielandskap förändras i rasande takt och diskussioner om mediebudgetens storlek och allokering är ofta mer utmanande än någonsin.   Men. Det finns en annan faktor som är än mer central för tillväxten för ditt varumärke. I denna globala studie av Millward Brown  – som inkluderade över 2 300 varumärken och som jämförde utveckling i … Read more…

Millward Brown håller varumärkesseminarium hos Sveriges Annonsörer

Björn Söderin kommer  att med utgångspunkt från den internationella varumärkeskartläggningen Brand Z (som görs för 10e året  i rad) berätta om  de tre avgörande komponenter som får ett varumärke att stråla eller inte. Ett välskött  varumärke genererar en överlägsen avkastning till sina aktieägare. Men vad är hemligheten bakom denna finansiella framgång? Och handlar det bara … Read more…