How brands really grow!

Dagens medielandskap förändras i rasande takt och diskussioner om mediebudgetens storlek och allokering är ofta mer utmanande än någonsin.

 

Men. Det finns en annan faktor som är än mer central för tillväxten för ditt varumärke. I denna globala studie av Millward Brown  – som inkluderade över 2 300 varumärken och som jämförde utveckling i marknadsandel över en femårsperiod – är resultatet entydigt. Med samma mediebudget tenderar nämligen rätt positionerade varumärken att växa dubbelt så mycket som varumärken som saknar önskvärd positionering. Det kan därför finnas en poäng i att investera några minuter av din tid på att läsa artikeln ”How Brands Really Grow”. På så sätt får du nämligen en bättre förståelse för vilken typ av övergripande dimensioner som behöver finnas på plats i ditt varumärkes positionering för att maximera sannolikheten för långsiktig tillväxt – ett positioneringsarbete som alltså bör föregå diskussionerna om mediebudgetens storlek och allokering.

Leave a Comment

Please complete the equation *