Pull istället för Push

Idag ligger makten hos mottagaren, inte mediet. Idag handlar det om att attrahera istället för att bombardera, att locka-inte pocka. Push-metoden är inte längre en väg fram. Så hur uppnår man en pull-effekt? Läs några goda exempel från Robert Almquist, PR-rådgivare med fokus på content marketing:

  • Kommunicera det som är viktigt för din målgrupp, inte endast det som har att göra med din produkt/tjänst. Dra in din målgrupp med denna information, så att de gör ett aktivt val genom att läsa just din artikel på din hemsida, LinkedIn, Twitter, Facebook, och andra kanaler.
  • Bygg upp ett förtroende hos din målgrupp, så de lär sig att du är en ärlig och god källa till information, som man gärna återvänder till för expertråd.
  • Skippa säljsnacket. Trots att kommunikationen är till för att sälja, så är det sista läsare vill se eller höra säljsnack. Prata inte pris, inte varför ni är bäst – utan prata nytta.
  • Välj rätt kanaler. Man ska inte synas överallt utan endast där din målgrupp är. Syns man i alla kanaler, även de kanaler där det inte finns några läsare som är intresserade av din tjänst/produkt, stöter man bort relevanta målgrupper, eftersom man då uppfattas som ett oseriöst företag som håller dålig koll på sina målgrupper. Plus att man slösar pengar på kanaler som ger noll ROI.

Läs gärna vår utmanande artikel med titeln “Will marketing be dead by 2025” och kom gärna med dina tankar.

Leave a Comment

Please complete the equation *