Live online blog

Kundens oplevelse

 

”Jeg er meget begejstret. Metoden er fleksibel. Der er mulighed for at ’lytte med’ på bloggen
og analysen var meget værdifuld for os – både på operationelt niveau, men især på det strategiske
niveau, hvilket gav os et godt udgangspunkt for det videre arbejde.”

Pernille Melbye, Global Senior Brand Manager, Arla Foods

 

Case study

En international virksomhed, der udvikler og markedsfører produkter til kosmetiske behandlinger ønskede at teste en global printkampagne, hvor de brugte rigtige kunder som ambassadører for deres brand fremfor modeller. Det var vigtigt for dem at sikre sig, at disse ambassadører reflekterede de enkelte landes forbrugere, og at humoren og sprogbrugen ramte helt rigtigt.

 

I hvert land fik vi via bloggen feedback på de udvalgte ambassadører og kampagnen som helhed, og der blev diskuteret holdninger og følelser i forhold til kosmetiske indgreb – og de kulturelle fordomme og tvivlsspørgsmål, der kan være knyttet til dem.

 

Vi fandt frem til, at det er en fin balancegang at kommunikere på en sympatisk og identitetsskabende måde i denne kategori. Forbrugerne vil se ambassadører, de kan spejle sig i, gerne smukke – men fremfor alt naturlige og troværdige. Ud fra respondenternes meningsudvekslinger kunne vi også konkludere, at humor ikke er den rigtige vej, hvis forbrugerne skal føle sig trygge ved kosmetiske behandlinger. Kommunikationen skal udstråle ro, gennemsigtighed, erfaring og professionalisme.

 

 

Vil du vide mere?

Kontakt Nana Baldwin Nielsen: nana.nielsen@millwardbrown.dk