IdeaCard og Brand Ego fremmer forståelsen

Billederne i IdeaCard og Brand Ego er universelle og kan bidrage til at skabe en dybere forståelse af forbrugernes følelser og reaktioner i forhold til dit mærke.
Det kan være svært for nogle forbrugere at sætte præcise ord på deres reaktioner i forhold til kommunikation og mærker. Billeder kan ofte udtrykke netop det, forbrugeren oplever – og kan derfor bruges som et godt fundament for en samtale og en direkte vej ind til det, der styrer forbrugeren, når han/hun shopper og forholder sig til dit mærke; nemlig følelserne.

Universelle fotos og følelser – med kulturel tilpasning
IdeaCard og Brand Ego er to nye kvalitative teknikker, der ved hjælp af nøje udvalgte og gennemtestede fotos, kan bidrage til at skabe en dybere forståelse af forbrugernes intuitive opfattelse af dit mærke. Universelle billeder, der er kulturelt tilpasset, dækker den bredest tænkelige palet af følelser. Billederne bruges som udgangspunkt for dybdeinterviews og fokusgrupper og hjælper forbrugerne til at udtrykke sig, bruge fantasien og tænke kreativt med i interviewsituationen.

Videnskabeligt baseret
IdeaCard og Brand Ego er baseret på viden fra neurovidenskab, psykologi, lingvistik, semiotik og empiriske data fra både kvantitativ og kvalitativ research.

IdeaCard giver dig ny viden, der kan styrke dit mærke og din position

  • Du får en unik adgang til forbrugernes gemte, ufortalte følelser og følelsesmæssige/intuitive reaktioner på dit mærke og din produktkategori
  • Du får ny viden om de eventuelle skjulte barrierer (eller drivers), der er på spil mellem dig og forbrugerne
  • Du når et spadestik dybere end ved en traditionel fokusgruppe/enkeltinterviews, fordi billeder er universelle. Her kan alle forbrugere være med – også dem, der ikke er så gode til at udtrykke sig nuanceret
  • IdeaCard kan altså være netop den hjælp og det skub, der skal til, for at du kan få den viden, du har brug for i forhold til din målgruppe eller dit produkt

Brand Ego – kend dit mærkes personlighed
Brand Ego giver et klart billede af, hvordan forbrugerne opfatter dit mærkes personlighed. Forskellene i de enkelte forbrugeres respons i forhold til dit mærke er med til at give dybde og nyttige insights, som du kan arbejde videre med. F.eks. vil brugere, der kender dit mærke/produkt godt, have et andet indtryk, end de som (endnu) ikke har prøvet det.

Gennemslagskraft og loyalitet
Brand Ego hjælper dig til at få en dybtgående forståelse af dit mærke – og du kan bruge resultaterne til at skabe mere gennemslagskraft i din kommunikation. Når du ved præcist, hvad dit mærke står for, kan du opbygge stærkere relationer med forbrugerne og opnå større loyalitet.

Kontakt


Hvis du vil vide mere om IdeaCard og Brand Ego og de tanker og resultater, der ligger bag de nye værktøjer, så send en mail eller ring til os

info@millwardbrown.dk
Tlf.:+45 3377 1040