1012x392_ideablog

IDEABLOG® – Unik testblogg ger dig underlag för att fatta kloka beslut

Är strategin rätt? Hur ska den kommuniceras? Har du hittat THE BIG IDEA eller är det något som saknas? Fråga målgruppen och träffa rätt på första försöket.

IDEABLOG® är en ny testmetod där du kan komma närmare din målgrupp och se reaktionerna på din strategi och dina reklamidéer. IDEABLOG® är ett dynamisk on-line forum där konsumenterna är aktiva deltagare. IDEABLOG® bygger på MillwardBrowns erkända förtest och kombinerar kvalitativ och kvantitativ metodik. Möjligheten att låta såväl såväl bilder, video, text som länkar ingå i samtalet med konsumenterna ger bredd och djup i undersökningen som du kan fatta beslut utifrån.

Få svar på alla dina frågor
Med IDEABLOG® får du möjlighet att följa med när 30-100 konsumenter diskuterar din föreslagna varumärkespositionering eller kommunikationsstrategi. Styrkan med IDEABLOG® är att du löpande kan anpassa dina frågor och de koncept som du vill ha målgruppens reaktioner på. IDEABLOG® övervakas av en kvalificerad moderator som har möjlighet att formulera och omformulera frågor och ställa följdfrågor kring konsumenternas kommentarer, och löpande göra små eller stora ändringar på bloggen för att säkerställa att dina intressen och frågor täcks så grundligt som möjligt. Många års erfarenhet och en stor databas gör att vi i analysen kan koppla samman de kvalitativa resultaten från IDEABLOG® med våra kvantitativa normer. Tillsammans får du alltså en bred och stabil grund för att fatta rätt beslut.

Få tillgång till konsumenternas idéer och tankar
Vår erfarenhet visar att konsumenterna uppskattar den flexibla formen som IDEABLOG® ger och att de använder bloggen som de använder andra sociala medier. De bestämmer själva när de ska logga in – dock minst en gång per dag. Den dynamiska, debatterande formen gör att du får en inblick i konsumenternas idéer, du kan lyssna till deras synpunkter och önskemål och få nya insikter.

Frågor som IDEABLOG® kan hjälpa dig att reda ut:

  • Är din varumärkes- eller kommunikationsstrategi rätt? Tänker du på samma sätt som din målgrupp?
  • Hur förmedlar du bäst ditt budskap till målgruppen?
  • Hur fungerar din nya reklamidé? Är idén tillräckligt stark? Kan idén optimeras? Hur?
  • Hur tänker konsumenterna kring ditt varumärke?

Kontakt


Vill du veta mer om IDEABLOG® vänligen kontakta oss

info@millwardbrown.se
Tel.:+46 (0) 8 679 72 00