1012x392_ideacard

IdeaCard och Brand Ego ger djupare förståelse

Det kan vara svårt för konsumenter att sätta exakta ord på sin uppfattning av varumärken och reklam. Ord täcker inte alltid den relation du som konsument har till ett varumärke eller en reklam. Bilder kan ofta uttrycka precis det konsumenten upplever och kan därför användas för att beskriva det som styr konsumenten när han/hon förhåller sig till ditt varumärke – både på ett medvetet och ett mer undermedvetet plan.

Universella foton – med kulturell anpassning
IdeaCard och Brand Ego är två nya kvalitativa tekniker som med hjälp av noga utvalda och testade bilder kan bidra till att skapa en djupare förståelse av konsumenternas rationella och känslobaserade upplevelse av ditt varumärke. Bilderna är kulturellt anpassade och täcker en bred palett av känslor. Bilderna används som utgångspunkt för djupintervjuer eller vid fokusgrupper och hjälper konsumenterna att uttrycka sig, använda fantasin och tänka kreativt i intervjusituationen.

Vetenskapligt baserat
IdeaCard och Brand Ego baseras på kunskap från neurovetenskap, psykologi, lingvistik, semiotik och empiriska data från både kvantitativa och kvalitativa undersökningar.

IdeaCard ger dig ny kunskap som kan stärka ditt varumärke och din position

  • Du får en unik tillgång till konsumenternas undermedvetna, outtalade känslor och känslomässiga/intuitiva reaktioner på ditt varumärke och din produktkategori.
  • Du får kunskap om de eventuellt dolda barriärer (eller drivkrafter) som står mellan dig och konsumenterna.
  • Du når ett spadtag djupare än med en traditionell fokusgrupp/individuell intervju. Här kan alla konsumenter vara med – även de som inte har så lätt att uttrycka sig emotionellt.
  • IdeaCard kan alltså vara precis det som ska till för att du ska få den kunskap du behöver om din målgrupp, varumärke eller produkt.

Brand Ego – lär känna ditt varumärkes personlighet
Brand Ego ger en tydlig bild av hur konsumenterna uppfattar ditt varumärkes personlighet. Skillnaderna i befintliga konsumenters, och presumtiva konsumenters, respons till ditt varumärke i relation till hur de upplever konkurrerande varumärken, bidrar till de djupa och nyttiga insikterna som du kan arbeta vidare med.

Genomslagskraft och lojalitet
Brand Ego hjälper dig att få en djupgående förståelse av ditt varumärke och du kan använda resultaten till att skapa mer genomslagskraft i din kommunikation. När du vet precis vad ditt varumärke står för kan du bygga upp starkare relationer med konsumenterna och uppnå större lojalitet.

Kontakt


Vill du veta mer om IdeaCard och Brand Ego vänligen kontakta oss

info@millwardbrown.se
Tlf.:+46 (0) 8 679 72 00