1012x403_pretest

Förtest av reklam om du vill slippa göra kostsamma misstag

Millward Browns kvalitativa förtest ger dig ovärderlig input och hjälper dig/din reklambyrå att utveckla budskap, kreativ idé och manér. Du kan lägga in ett förtest i flera olika stadier av kommunikationsutvecklingen, från utvärdering av kommunikationsplattformen till test av färdiga reklamspår. Vårt råd är att ju tidigare du börjar testa, desto bättre.

Slipp skräckscenariot
Föreställ dig att lansera en dyr kampanj som byrån har använt hundratals kostbara timmar på. Kampanjen fungerar dock inte effektivt och du måste börja om från början. Förtestet skonar dig från att göra kostsamma misstag eftersom den tidigt i processen ger dig värdefull och direkt användbar kunskap att arbeta utifrån.

Träffar din kampanj rätt?
Våra förtest är uppbyggda kring den solida verktygslåda och expertkunskap som Millward Brown står för internationellt. Förtesten utvärderar alla parametrar i kommunikationen och svarar bl.a. på:

  • Skapar reklamen uppmärksamhet kring just ditt varumärke?
  • Kommunicerar reklamen i överensstämmelse med den önskade strategin?
  • Skapar reklamen respons – både emotionellt och rationellt?

Vi utvecklar löpande vår expertkunskap och kompletterar fortlöpande med ny kunskap från internationell forskning och inspiration från vår globala kunskapsbank.

Förutsäger reklamens effekt
Våra förtest avslöjar konsumenternas reaktioner på ditt reklamkoncept på många olika nivåer och ger dig en säker bild av vilka justeringar som behövs för att reklamen i färdig utformning ska memoreras av konsumenterna, vara tydlig, och skapa en positiv bild av ditt varumärke. Testen bygger på samma principer som våra kvantitativa för- och eftertest.

Kontakt


Vill du veta mer om IdeaCard och Brand Ego vänligen kontakta oss

info@millwardbrown.se
Tlf.:+46 (0) 8 679 72 00